PAROCHIEBLAD

31 MAART 2021

---------------------------

LITURGISCHE VIERINGEN

 

SINT JAN BAPTIST WIEKEVORST

 

Zaterdag 03 april: Paaszaterdag

19.00 u. Geen viering wegens corona maatregelen.

Zondag 04 april: Pasen

De kerk zal open zijn tussen 10.00 u. en 17.00 u. voor persoonlijk gebed en voor het branden van een kaarsje (mondkapje verplicht).

 

NIEUWS VAN DE PASTORALE EENHEID

 

Bezoek onze website www.pemozes.be

---------------------------

Regenboogvlaggen sieren onze kerken

---------------------------

---------------------------

“Alle kleuren van de regenboog!” K3 zong het al, in hun gekende regenboogpakjes. Een liedje rond verdraagzaamheid. Geraakt door de moord op een man in Beveren nu enkele weken geledeneender wat daar uiteindelijk het motief zal blijken kwam dit nieuwsfeit ter sprake op de Teamvergadering van onze Pastorale Eenheid. Iedereen van het Team was van mening dat wij hier iets mee moesten doen en al gauw kwamen wij met het idee op de proppen om voor onze 15 kerken regenboogvlaggen aan te schaffen. Enkele muisklikken later zat de bestelling in het winkelmandje bij bol.com.

 

En dan ging het snel, héél snel. De vlaggen werden geleverd en verdeeld onder de Teamleden die ze dan bezorgden aan onze 15 parochies. Ze hingen nog niet allemaal of dit werd opgemerkt door een Facebook-groep van de gemeente Heist-op-den-Berg. Vervolgens ging dit een eigen leven leiden en kwam alles in een stroomversnelling. Rtv belde voor een interview, Gazet van Antwerpen en het Nieuwsblad volgden.

 

Hetgeen uiteraard voor een extra boost zorgde, was het artikel in De Standaard van onze bisschop Johan Bonny waarin hij ‘boos en beschaamd’ was omwille van de bevestiging door de Congregatie voor Geloofsleer (een dienst van het Vaticaan in Rome) dat homoseksuele relaties een zonde zouden zijn en dat een zegening tussen mensen van hetzelfde geslacht niet mogelijk is. Samen met onze bisschop willen wij als pastorale eenheid hier voor de nodige tegenwind zorgen.

 

Een regenboogvlag staat symbool voor de LGBTQ-gemeenschap. Dit is een letterwoord dat de Engelse woorden Lesbian (lesbisch), Gay (homo), Bisexual (biseksueel), Transgender (transgenderpersonen) en Questioning (zoekende) omvat. Vaak wordt er nog een plusteken aan toegevoegd (LGBTQ+) om aan te duiden dat het spectrum nog meer vormen van seksualiteit kan bevatten. Met de aankoop van de regenboogvlaggen wil onze Pastorale Eenheid Mozes duidelijk maken dat IEDEREEN welkom is, van welke geaardheid, afkomst of huidskleur hij/zij/hen ook is. Onze Kerk wil een liefdevolle kerk zijn, met respect voor elk wezen dat door God in het leven is gekomen. Wanneer wij geloven in een God die Liefde is en die met ons een Verbond heeft gesloten om ons altijd bij te staan, in goede en kwade dagen, dan geldt dit werkelijk voor ieder van ons.

 

Wij kunnen bovenstaande niet beter toelichten dan Carolien, één van onze Teamleden. Ter afsluiting haar getuigenis:

 

Pick your battle - zegt men wel eens. Maar vertel mij, welke strijd zal ik kiezen:

als christelijk gelovige in een geseculariseerde, ietwat athëistische wereld

als vrouw in een patriarchale wereld

als lesbienne in een heteronormatieve wereld

als allochtoon in een blanke wereld

als single in een gezinsgerichte wereld

Vertel mij, welke strijd vat ik als eerste aan?

 

Vandaag kies ik ervoor om te strijden voor een meer LGBTQ+ vriendelijke wereld, ook binnen de Kerk. Een kerk die me dierbaar is want ze gaf me al zoveel goeds, zoals écht warme vriendschappen, een passie om mij in te verdiepen, een job om mij verder in te ontplooien én een gemeenschap om in te zijn. Zag ik al die schaduwzijde van diezelfde kerk, die kant die kwetst en pijn doet en waarvan iedereen graag de morele ambivalentie toont? Jazeker! Maar ondanks het verdriet, koos ik ervoor om te blijven, als luis in de pels.

Omdat als ik mijn rug zou keren, ik zowel een stukje van mezelf zou verliezen als een stukje van een gemeenschap waartoe ik behoor.

Omdat als ik mijn rug zou keren, "zij" weer gewonnen hebben en een mond dood gemaakt.

Omdat ik geloof in groeikansen en toekomstperspectieven, voor iedereen.

Omdat ik denk dat dit de weg is die we moeten gaan.

 

Vandaag ben ik enorm fier op mijn plaatselijke geloofsgemeenschap die ervoor kiest om kleur te bekennen, al is het maar voor even en al is het misschien niet door iedereen van harte. Maar ik heb vandaag mijn strijd gekozen en ik zal dat blijven doen, elke dag opnieuw met de glimlach. Omdat ik 'boemboem' verkies boven 'blabla', omdat ik 'ik' ben: single, vrouw, gelovig, allochtoon en LGBTQ+.

--------- 

De weg van de dood loopt niet dood

---------------------------

---------------------------

Voor het tweede jaar op rij kunnen we het belangrijkste feest in het kerkelijk jaar niet vieren zoals we dat gewoon zijn. Althans, toch niet met het aantal mensen zoals we dat in het pré-corona-tijdperk gewoon waren. Want tot op heden ligt het maximaal aantal toegelaten personen in een kerkgebouw voor een viering (eucharistie, doopsel, huwelijk, …) nog altijd op 15. Het is enkel voor begrafenissen dat dit getal onlangs werd opgetrokken tot 50.

 

Allemaal niet leuk, maar … er is een maar. Want wat betekent Pasen nu alweer? Juist, we vieren dat Jezus verrijst en leeft onder ons. We vieren dat er altijd licht schijnt aan het einde van een donkere tunnel. We vieren dat na regen zonneschijn komt. Net zoals er in de natuur, na een al dan niet strenge winter, steeds nieuw leven ontstaat in de lente. Net zoals de graankorrel eerst moet sterven om daarna veelvuldig vrucht voort te brengen, ‘moest’ Jezus als het ware eerst een (lichamelijke) lijdensweg doorstaan alvorens op een andere manier terug onder ons te komen. In een andere (geestelijke) gedaante staat Hij ons bij en sterkt Hij ons op moeilijke dagen en zeker nu, in donkere coronatijden.

 

Geen Pasen zonder Stille Zaterdag

Elk nadeel heb z’n voordeel, zei Cruijff. Want als we één ding geleerd hebben uit deze crisis is dat we vooral het samen-zijn missen. Familiefeesten, barbecues met vrienden, een etentje op restaurant, een pint gaan drinken op café, … We beseffen nu pas wat voor een gemis dit betekent. Die sociale cohesie, waar we immens veel voldoening uithalen, is zo goed als verdwenen uit onze levens.

 

Maar je kan dus alleen maar de top van een berg bereiken als je eerst door het dal gaat. Ups-and-downs maken nu eenmaal deel uit van het leven. Iedereen maakt zo wel eens een Stille Zaterdag-periode mee in zijn of haar leven. Ook ik. Maar mede dankzij mijn verrijzenisgeloof heb ik steeds mijn Pasen kunnen vieren. We kunnen dit corona-tijdperk beschouwen als één grote Stille Zaterdag-periode. Maar ook hieraan komt een einde. Er gaat een moment komen dat we met z’n allen terug kunnen samenkomen, terug kunnen gemeenschap vormen, onze huidhonger kunnen stillen, kortom: dat we terug “er” kunnen “zijn” voor elkaar.

 

In afwachting van dat moment en rekening houdende met de huidige omstandigheden hebben wij als Pastorale Eenheid ervoor gekozen om onze kerken op Paaszondag extra open te houden. Een overzicht hiervan vindt u op www.pemozes.be. U kan ook bellen naar de paastelefoon 0473 80 10 51. Wenst u te biechten, kunt u tevens op dit nummer terecht voor de coördinaten van een priester.

 

Ondanks alles wens ik iedereen toch een Zalig Pasen toe!

 

Gerry Bellekens

bruggenbouwer PE Mozes

---------------------------

KERK EN LEVEN

 

Door herstructureringen bij BPOST zal Kerk & Leven voortaan worden uitgereikt tussen dinsdag en donderdag.

 

Kerk & Leven niet ontvangen op donderdag?
Heeft u op donderdag het vertrouwde weekblad nog niet ontvangen, gelieve dan contact op te nemen met Jos Verwimp 0496 28 33 60 dan wordt er een exemplaar nagestuurd.
U kan het ook rechtstreeks melden via www.kerkenleven.be/nietontvangen. Vul het online formulier in en verzendt het. Uw melding komt bij uitgeverij Halewijn terecht, die u een nummer nastuurt en een klacht indient bij de post.

Bezinning

--------

Pasen in Coronatijd

 

Pasen is voor ons Christenen

de voornaamste feestdag

van het kerkelijk jaar,

ook al blijft Corona

ons dagelijks leven stokken

in de wielen steken.

 

Pasen is daar waar de zon

door de wolken komt priemen,

waar een kuiken uit het ei komt

waar het lentegroen zich klaar

maakt om de wintertijd te verdrijven.

 

Pasen is daar waar mensen

wakker worden uit hun winterslaap

en zich laten inenten

om die verduivelde Covid 19

te takkelen en een hak te zetten.

 

Pasen is hoe dan ook “Nieuw Leven,

waar dood, verderf en kwaad

het onderspit delven voor goedheid

schoonheid en  “Het Leven”

Maar zonder Goede Vrijdag zal

het zelden echt Pasen worden.

Covid is momenteel onze Goede Vrijdag

 

Mogen we weldra weer de vrijheid

voelen om voor mekaar

leven te zijn in dit bestaan

en leven te vinden in het andere…

 

Zalige Paasdagen

---------

---------------

PAROCHIENIEUWS

 

WIEKEVORST

 

WEBSITE

Bezoek onze site met haar links www.wiekevorst.com.

 

WIJZE UITSPRAAK:

Kerstmis en Pasen hebben gemeen dat het telkens gaat over

“Komen” en “Nieuw Leven”.

 

NIEUWS VAN HET PAROCHIETEAM

De Coronamaatregelen blijven ons pastorale mogelijkheden inperken.

Voor een begrafenis mogen er 50 aanwezigen zijn.

Ook een doopsel en een huwelijk kan in beperkte kring.

 

Zorg goed voor elkaar.

 

Fijne Hoogdagen

 

Broederlijk Delen

“Broederlijk te Delen” is onze financiële steun betuigen met de meest behoeftigen in het Zuiden.

Delen doet goed. We willen projecten steunen om levensbehoeften van de arme aldaar te verbeteren. Door de opwarming van de aarde zal de nood daar nog vergroten. Zij die dat wensen te doen vinden daarvoor wel een gelegenheid.

 

Kerk

Op zondag is onze kerk open, om een bezoek te brengen, een gebed te doen, een kaarsje te laten branden of een bijdrage te doen voor broederlijk delen..

In de kerk kan je tot rust komen in deze verwarde tijden.

Op Witten Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Pasen en tweede paasdag zal onze kerk geopend zijn.

 

Klein Scherpenheuvel

We danken onze vrijwilligersploeg die ons bedevaartsoord keurig verzorgt.

Om troost te vinden bij O. L. Vrouw kan je even langs Klein Scherpenheuvel gaan voor een gebed of het branden van een kaarsje.

Wanneer je dat zelf niet zitten, doen we dat voor u met plezier. 014 26 09 59.

Zorg goed voor elkaar.

 

Indien je geen parochieblad ontvangen hebt op dinsdag, woensdag of donderdag zie dan bij algemeen nieuws.

 

Parochiecentrum

Reservaties voor zaal en gildenhuis bij An Vermeulen-Van Den Bergh, Kleine Weg 25, 014 27 78 31, pcwiekevorst@gmail.com.

Voorlopig ligt alles nog zo goed als stil.

 

HERDENKINGSMIS

De overledenen van de maand november worden herdacht als de vieringen terug hernomen  worden.

 

DOOPSEL

Zij die graag hun kindje laten dopen kunnen contact opnemen met onze diaken Gommaar 014 26 09 59 of 0472 81 22 30. Zo ook voor de door Corona uitgestelde doopsels.

 

SAMANA

Communie wordt voorlopig ook niet bezorgd bij onze zieken en bejaarde parochianen .

 

OKRA

Alle activiteiten zijn voorlopig geannuleerd.

 

Voor onze gezondheid blijven we bewegen. Een wandeling in de natuur, een fietstochtje kan ons immuunsysteem verhogen.

 

Zorg goed voor jezelf en anderen en hou het gezond!

Website: www.okrawiekevorst.be. Neem gerust een kijkje.
Andere activiteiten zullen tot nader bericht nog uitgesteld worden.

------------

EEN ‘ZOEN VAN GOD’

Ter overweging… en als mogelijke aanzet om onze voeten te gaan gebruiken

--------

Hier komt foto F0366F13.jpg

---------

Een zoen van God. © Ronald Sledsens

--------

Hier komt foto G13.jpg

---------

Kribbe, Kruis en Kracht. © Ronald Sledsens

 

 

In de voorbije kerstperiode mochten meer dan 5000 gelovigen in het Vicariaat Antwerpen een ‘Zoen van God’ ontvangen. Een klein cadeautje vanwege het vicariaatsteam in deze barre en bizarre Corona-tijden. Er  zijn twee versies van deze ‘Zoen van God’.

De basisversie is een briefomslag met daarin vier kaartjes: één kaartje waarin dit geschenkje werd toegelicht en drie kaartjes met een overweging. Eentje voor Kerst over de Kribbe, eentje voor Pasen over het Kruis en eentje voor Pinksteren over Kracht.

‘Kribbe, Kruis en Kracht horen namelijk samen. Het zijn momenten waarop God een zoen wil geven omdat jij eraan toe bent. Door corona mag er helemaal niet gezoend worden, maar God is vindingrijk genoeg om dat toch veilig te doen zolang we niet met z’n allen gevaccineerd zijn. En dat duurt zeker tot na Pinksteren’, staat er te lezen op het kaartje waarop deze ‘Zoen van God’ wordt uitgelegd. Er is ook een luxe-versie: de vier kaartjes worden vergezeld door twee theelichtjes, netjes verpakt in een doosje.

‘Een lichtje bedoeld om drie keer aangestoken te worden, telkens je een kaartje leest. Dit cadeautje gaat dus langer mee dan de kerstboom. Geniet ervan. Als je door het lezen van de kaartjes warm genoeg geworden bent, kan je nog warmer lopen door jouw voeten te gebruiken en op tweede Pinksterdag met alle mensen van onze Antwerpse kerk samen te komen voor een groot Pinkstergebeuren. Daarvoor dient het andere kaarsje in dit cadeautje. Waar, hoe laat en hoe vertellen we later nog wel.’

 

In naam van Jezus… onze voeten gebruiken op tweede Pinksterdag

Of en hoe dit feestelijk gebeuren op Pinkstermaandag – in ’t klein of in ’t groot – zal kunnen doorgaan, zal uiteraard mede bepaald worden door corona en de op dat moment geldende maatregelen. Daar kunnen we nu nog geen sluitende afspraken rond maken.

 

Ook zin in een ‘Zoen van God’?

Wie nog geen ‘Zoen van God’ zou mogen ontvangen hebben: misschien zijn er wel nog voorradig in je parochiekerk? Dat kan je best navragen bij de plaatselijke verantwoordelijken. En ook in het bisschopshuis kan je nog ‘Zoenen van God’ verkrijgen. Er zijn nog een 150-tal exemplaren in beide versies in voorraad. Je bent slechts een telefoontje (03/202.43.53) of mailtje (vicariaat.antwerpen@bisdomantwerpen.be) verwijderd van een deugddoende ‘Zoen van God’ in deze vastentijd.

------------------

NUTTIGE ADRESSEN

 

PAROCHIALE GELOOFSKERNEN

 

Hallaar O.L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand

Permanentie na afspraak

0498 53 46 42

Plaatselijk contactpersoon

Maria Meuris

015 33 10 57

0498 53 46 42

maria.meuris00@gmail.com

Doopdata

Derde zaterdag van de maand om 13.00 u.

Verantwoordelijke parochiezaal

Voor reservaties parochiezaal Hallaar

pzhallaar@telenet.be

0468 10 30 20

 

Heist-Centrum Sint-Lambertus

Parochiesecretariaat

Kerkplein 35

015 24 81 81

Spreekuur

Permanentie na afspraak met

Contactpersoon en verantwoordelijke parochieblad

Mia De Raet

Noordstraat 24

015 24 75 61

0497 46 24 35

Mia.de.raet@telenet.be

Doopdata:

Vierde zondag van de maand om 13.30 u.

 

Heist-Station Heilig Hart

Parochiesecretariaat

Mechelsesteenweg 22 bus 3

spreekuur op de pastorie :

dinsdag van 10 u tot 11 u.

Waarnemend Pastoor

Toon Bulckens 

Collegestraat 2 bus 6

0479 39.95.46

toon.bulckens@gmail.com

Dooppastoraal

voorlopig Toon Bulckens

Inlichtingen parochiezalen

Chris Croon Biekorfstraat 11-B

0471 81 26 45

Parochieblad

aankondigingen , misintenties en abonnementen

Hubert De Ryck Lerrekensstraat 18  

tel. 0476 31 00 40

of via e-mail: hhartparochie@hotmail.com

Doopdata

Vierde zondag van de maand om 11.30 u.

 

Itegem Sint-Guibertus

Parochieverantwoordelijke

Gerry Bellekens

Schoolstraat 21

2222 Itegem

0473 80 10 51

gerry_bellekens@hotmail.com

Permanentie

In de kerk:
Zondag voor en na de viering van 9.00 u.
Dooppastoraal

Parochieverantwoordelijke: Gerry Bellekens

0473 80 10 51

gerry_bellekens@hotmail.com

Doopdata

Derde zaterdag van de maand om 14.00 u.

Reservering parochiezaal

Steven Willemsens

Hallaarstraat 54

2222 Itegem

0477 73 68 88

pzitegem@gmail.com

 

Sint Jan Baptist

Parochieverantwoordelijke

Diaken Gommaar Van Den Bergh

Kleine Weg 19

2222 Wiekevorst

014 26 09 59

472 81 22 30

gommaarvandenbergh@telenet.be

Permanentie

Bij de diaken thuis

Maandag van 17.30 u. tot 19.30 u.

Donderdag van 10.00 u. tot 12.00 u. (behalve bij begrafenis)

Plaatselijk contactpersoon en parochieblad

Jos Verwimp

Herenthoutseweg 13

0496 28 33 60

jos.verwimp@outlook.be

Doopdatum

Derde zaterdag van de maand om 15.00 u.

Reservering parochiezaal en gildenhuis

An Vermeulen-Van Den Bergh

Kleine Weg 25

014 27 78 31

pcwiekevorst@gmail.com

De bezetting van de parochielokalen kan via onze website www.wiekevorst.com worden geraadpleegd.

 

Huisartsenwachtpost regio Heist: 0900 20 002 (Mechelsesteenweg 70, 2220 Heist-op-den-Berg).

--------