PAROCHIEBLAD

18 MEI 2022

---------------------------

LITURGISCHE VIERINGEN

 

SINT JAN BAPTIST WIEKEVORST

 

Zaterdag 21 mei

19.00 u. Dienst voor overleden parochianen

Lector: Chris Lambrechts

 

Woensdag 25 mei: avond voor O.H. Hemelvaart

19.00 u. Dienst voor overleden parochianen

 

NIEUWS VAN DE PASTORALE EENHEID

 

Bezoek onze website www.pemozes.be

----------------------------------

PINKSTEREVENEMENT 6 JUNI

We mogen/moeten naar buiten!

---------------------

Ik meen mij te herinneren dat ik in één van mijn vorige artikels, geschreven in volle corona-tijd, de vergelijking maakte met de eerste christenen, vlak na de dood van Jezus. Ze waren bang en verschuilden zich achter gesloten deuren. Gedurende twee jaren heerste de slagzin: “Blijf in uw kot!” terwijl we nu op een moment zijn aanbeland waarop we eerder roepen: “Kom naar buiten!” Bisdom Antwerpen neemt dit letterlijk en schreeuwt het van de daken: “Jij komt toch ook?” Naar waar? Naar Turnhout. En wanneer? Op Pinkstermaandag 6 juni. Geen beter moment voor christenen om naar buiten te treden en goed nieuws te verspreiden.

 

Als een lopend vuurtje

Onder dit motto organiseert ons bisdom een groots opgezette ontmoetingsdag ter afsluiting van het project ‘Handelingen van de Apostelen’. Het driejarig project dat bisdom Antwerpen op poten zette om ons te doen terugkeren naar onze roots, om onszelf te verdiepen in de wortels van ons christen-zijn, loopt op z’n einde. Door de pandemie kende dit project een hobbelig parcours, maar ook dat is kenmerkend voor de eerste christenen. Ook zij hadden het niet makkelijk om die Blijde Boodschap die Jezus hen had voorgedaan, verder te verkondigen aan de rest van de wereld. Hoe dan ook, op maandag 6 juni zal het pastoraal project ‘Handelingen’ tot een apotheose komen in de stad Turnhout.

 

Het tijdstip en het motto van deze diocesane ontmoetingsdag konden niet beter gekozen zijn. We kennen allemaal het befaamde Pinksterverhaal (Hand 2, 1-13) waarin allerlei mensen uit de vier windstreken vervuld werden van de heilige Geest en met mekaar spraken in vurige tongen. Op de dag van Pinksteren kwamen zij dus uit hun huizen en verspreidden Gods woord … als een lopend vuurtje. In deze bijna post-coronatijd willen wij met bisdom Antwerpen op tweede pinksterdag dit nog eens overdoen.

 

Voor elk wat wils

Op de vraag: “Wat is er dan allemaal te doen daar in Turnhout?” moet ik spijtig genoeg antwoorden: “Te veel om op te noemen”. Men heeft de keuze tussen een waaier van activiteiten, zowel binnen als buiten, zowel rustig als avontuurlijk, zowel interactief als luisterend genietend, … Misschien eerst even zeggen dat voor deelnemers uit ons dekenaat – en dat is Kempen-West – het onthaal begint vanaf 9.30u in de Pinksterkerk, Collegestraat 26. Daar zal ook om 11u een charismatische (lees: heel dynamische) viering doorgaan, voorgegaan door Tom Schellekens. De slotviering met een groots zendingsmoment door onze bisschop Mgr. Johan Bonny is voorzien om 17u op de Grote Markt.

 

Daar tussen kan men dus kiezen uit een zeer gevarieerd aanbod. Ik doe een poging om e.e.a. op te sommen. In het begijnhof voor de Heilig Kruiskerk vindt tussen 10u en 16.30u een religieuze markt plaats. Abdijen en kloostergemeenschappen uit ons bisdom bieden er hun waren aan en ook mijn collega’s van Kerk & Leven, Relevant en Tertio zullen aanwezig zijn, evenals de presentiecaravan Xenner van de pastorale eenheid Mol-Balen.

 

Op het vormingscentrum HIVSET in de Herentalsstraat 70 vinden dan weer tal van lezingen en workshops plaats. Zo kan men aan Bible Journaling doen, het personaliseren van een bijbel d.m.v. (aan)tekeningen en kleur, of een Godly Play-verhaal volgen (dit is het visueel maken van bijbelverhalen aan de hand van concrete voorwerpen, vnl. voor kinderen), of een gezelschapspelletje ‘Rondje Bijbel’ spelen. Of wat dacht je van een workshop ‘religieus bloemschikken’ of Gregoriaans zingen?

 

Voor hen die meer actie wensen, staan er tal van wandelingen op de planning, zoals een vredeswandeling i.s.m. alle religies die vertegenwoordigd zijn in Turnhout, een stiltewandeling, een inspiratiewandeling rond armoedebestrijding, duurzaamheid en gelijkheid. Maar ook fietstochten en zelfs escaperooms behoren tot de mogelijkheden.

 

De vierkante meter

Alle pastorale eenheden van bisdom Antwerpen hebben de opdracht gekregen om creatief te zijn met een wit laken van 1 vierkante meter en daarop weer te geven wat voor hen het belangrijkste was tijdens het project Handelingen. Deze kunstwerkjes zullen in de loop van de dag aan mekaar genaaid worden en de achtergrond vormen voor de engagementsviering waarmee onze bisschop de dag afsluit (rond 18u). Ook vanuit onze pastorale eenheid Mozes vertrekt er zo’n vierkante meter mee naar Turnhout.

 

Iedereen is welkom en wordt uitgenodigd om op dit unieke moment naar buiten te komen. Alle verdere informatie en (praktische) details zijn te vinden op Kerknet, www.bisdomantwerpen.be, onder de tegel ‘Pinksteren 2022’ (logo van het lopend vuurtje). Maak je eigen keuze uit de vele mogelijkheden maar kom vooral geestkracht opdoen, zodat ook in jouw hart het pinkstervuur wordt aangewakkerd en je een verkondiger mag zijn van die blijde boodschap die de verrezen Heer ons bracht. Jij komt toch ook?

 

Gerry Bellekens

bruggenbouwer PE Mozes

-----------

Meimaand, Mariamaand

 

Maria, onze hemelse moeder

leeft in elke vrouw

in elke kleine mens

die wordt vergeten en

niet wordt mee geteld.

 

Zij leeft in elke mens

die bij onmacht en miskenning

de hoop wakker houdt

dat een geslagen mens

ooit rechtop zal komen

 

Zij leeft daar waar men

durft geloven dat angst en dood

niet het laatste woord hebben

maar dat God met jou iets

nieuws wil beginnen dat

blijvend leven gevend is.

 

Maria leeft in iedereen

die niet bij de pakken blijft zitten

maar gelooft dat ook zijn leven

kiemen kan dragen

voor een nieuwe toekomst

 

Zij leeft in het volksgeloof

waar ze wordt aanroepen en vereert

omdat zij dicht bij God staat,

uit haar “zijn zoon” werd geboren

en in wereld en maatschappij

al heel wat heeft wat heeft bekomen.

---------------

PAROCHIENIEUWS

 

WIEKEVORST

 

WEBSITE

Bezoek onze site met haar links www.wiekevorst.com.

 

WIJZE UITSPRAAK:

Uit het vertrouwen in Maria en haar eenvoud ontstond het volksgeloof.

 

NIEUWS VAN HET PAROCHIETEAM

We hebben herders nodig om onze plaatselijke geloofskernen toekomst te geven willen we ze behouden, anders zullen ze verdwijnen en in het beste geval opgaan in een groter geheel.

Na de pandemie hebben sommige gelovigen de voeling met hun parochie wat verloren.

Geloof in wat dan ook is, een basisbehoefte van een mens.

 

Het conflict in Oekraïne veroorzaakt enorm veel leed vooral bij onschuldige slachtoffers. Laten we voor hen een kaarsje branden of een gebed doen.

Zij die wensen te steunen kunnen op zondag langs onze kerk gaan, je vindt daar achteraan een offerblok om de vluchtelingen te steunen.

Onze kerk is geopend op zondag van 10.00 tot 19.00 uur.

Klein Scherpenheuvel is dag en nacht toegankelijk.

 

Achter in onze kerk vind je nog paaswensen om mee te nemen en in het portaal gewijd water waar je wat kan komen halen.

 

Klein Scherpenheuvel

Gebedsmomenten in de meimaand:

Zon en feestdagen om 14.30 uur.

Weekdagen (uitgezonderd de zaterdagen) om 19.30 uur

 

Overleden

Ernest Geerts, geboren te Wiekevorst op 14 november 1942, woonachtig langs de Kapelledijk 3, echtgenoot van Maria Mertens.

Overleed thuis op 5 mei 2022.

De uitvaartliturgie vond plaats in onze kerk op woensdag 11 mei 2022.

 

Kenny Hoefkens, geboren te Lier op 16 januari 1981 woonachtig in de Godinstraat. Overleed te Leuven op 5 mei 2022.

De uitvaartliturgie vond plaats in onze kerk op donderdag 12 mei 2022.

 

We bieden de beproefde families onze Christelijke deelneming aan.

Een herdenkingsviering voor Nest en Kenny vindt plaats in onze kerk op zaterdag 11 juni.

 

Open kerkendag

Op 5 juni met “open kerkendag” 2022, geven we in onze kerk een tentoonstelling van foto’s en schilderwerken. Ook de bloemschiksters gaan hun best doen. Andere artistieke werken ten toon zetten behoren ook tot de mogelijkheden. Zij die interesse betonen kunnen zich wenden tot Ludo van Genechten, 014 26 61 88, ludo.vangenechten@hotmail.com, of onze diaken.

 

HERDENKINGSMIS

De overledenen van de voorbije maand worden herdacht op zaterdag 11 juni.

 

DOOPSEL

Zij die graag hun kindje laten dopen kunnen contact opnemen met onze diaken Gommaar 014 26 09 59 of 0472 81 22 30.

 

LOTENLENING OBLIGATIEDS PAROCHIEZAAL

Volgende nummers werden uitgeloot:

A2       A8       A19     A27

B6       B7       B10     B16     B18     B32     B36

C1       C29     C35

De uitbetaling zal gebeuren vanaf 1 september 2022.

 

OKRA

Petanquen: Iedere maandag van 13.30 u. tot 16.00 u. aan de petanquebanen in het WZC.

Geïnteresseerden zijn altijd welkom.

Fietsen: Iedere woensdag, vertrek om 13.00 u. aan de kerk.

Aqua-Gym: Donderdagen 9 en 23 juni van 13.45 u. tot 14.30 u.

Donderdagen 19 mei, 2 juni; van 12.15 u. tot 13.00 u.

Line dance: Telkens de 2de en 4de maandag van de maand. Volgende samenkomsten op 23 mei en 13 en 27 juni van 14.30 u. tot 16.00 u. in de parochiezaal.

Crea: iedere maandag van 13.00 u. tot 16.00 u. in het gildenhuis.

Meivaart en fietswijding dinsdag 31 mei: Om 14.30 u. is er een eucharistieviering aan Klein Scherpenheuvel van Okra regio Heist op den Berg. Nadien is er een stuk taart en koffie of frisdrank in de parochiezaal. Bij slecht weer vindt dit plaats in de kerk. Iedereen welkom!

Plein op Stelten: Maandag 6 juni komt de OKRA MOBILHOME langs in Wiekevorst. Deze trekt een ganse week door de Prov. Antwerpen om de Okra in de kijker te zetten en zo alle +55 jarigen een beeld te geven wat er te beleven is in de vereniging. Van 13.00 u. tot 17.00 u. zal het kerkplein aan de kant van het gildenhuis verkeersvrij gemaakt worden en kan u kunnen getuigen van deze actieve vereniging die voor iedere senior iets te bieden heeft. Kom gerust een kijkje nemen. Er zal line dance, crea, wandelen, kaarten, enz. getoond worden. Iedereen van harte welkom!

 

Website: www.okrawiekevorst.be. Neem gerust een kijkje.

FAMOS

20 JAAR NOTEN OP ONZE ZANG

--------

-------

Op zaterdag 11 juni 2022 om 20 uur en zondag 12 juni 2022 om 15 uur zal het Famos Koor van Wiekevorst, samen met het Strijkersensemble Salabert hun jubileumconcert “20 JAAR NOTEN OP ONZE ZANG” opvoeren in de parochiezaal te Wiekevorst.

Op zondagvoormiddag 12 juni  (van 10 tot 13 uur) en ook voor en na de concerten

is er ook een tentoonstelling te bezichtigen over 20 jaar kooractiviteiten in het gildenhuis.

------------------

NUTTIGE ADRESSEN

 

 

PAROCHIEVICARIS (meewerkend priester voor alle parochies van de Pastorale Eenheid)

E.H. Jef Leysen

Eugeen Woutersstraat 55 bus 7

2220 Heist-op-den-Berg

015 64 30 20

0499 74 27 90

jef.leysen3@telenet.be

 

PAROCHIALE GELOOFSKERNEN

 

Hallaar O.L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand

Permanentie na afspraak

0498 53 46 42

Plaatselijk contactpersoon

Maria Meuris

015 33 10 57

0498 53 46 42

maria.meuris00@gmail.com

Doopdata

Derde zaterdag van de maand om 13.00 u.

Verantwoordelijke parochiezaal

Voor reservaties parochiezaal Hallaar

pzhallaar@telenet.be

0468 10 30 20

 

 

Heist-Centrum Sint-Lambertus

Parochiesecretariaat

Kerkplein 35

015 24 81 81

Spreekuur

Permanentie na afspraak met

Contactpersoon en verantwoordelijke parochieblad

Mia De Raet

Noordstraat 24

015 24 75 61

0497 46 24 35

Mia.de.raet@telenet.be

Doopdata:

Vierde zondag van de maand om 13.30 u.

 

Heist-Station Heilig Hart

Parochiesecretariaat

Mechelsesteenweg 22 bus 3

spreekuur op de pastorie :

dinsdag van 10 u tot 11 u.

Waarnemend Pastoor

Toon Bulckens  

Collegestraat 2 bus 6

0479 39.95.46

toon.bulckens@gmail.com

Dooppastoraal

voorlopig Toon Bulckens

Inlichtingen parochiezalen

Chris Croon Biekorfstraat 11-B

0471 81 26 45

Parochieblad

aankondigingen , misintenties en abonnementen

Hubert De Ryck Lerrekensstraat 18  

tel. 0476 31 00 40

of via e-mail: hhartparochie@hotmail.com

Doopdata

Vierde zondag van de maand om 11.30 u.

 

Itegem Sint-Guibertus

Parochieverantwoordelijke

Gerry Bellekens

Schoolstraat 21

2222 Itegem

0473 80 10 51

gerry_bellekens@hotmail.com

Permanentie

In de kerk:
Zondag voor en na de viering van 9.00 u.
Dooppastoraal

Parochieverantwoordelijke: Gerry Bellekens

0473 80 10 51

gerry_bellekens@hotmail.com

Doopdata

Derde zaterdag van de maand om 14.00 u.

Reservering parochiezaal

Steven Willemsens

Hallaarstraat 54

2222 Itegem

0477 73 68 88

pzitegem@gmail.com

 

Sint Jan Baptist

Parochieverantwoordelijke

Diaken Gommaar Van Den Bergh

Kleine Weg 19

2222 Wiekevorst

014 26 09 59

472 81 22 30

gommaarvandenbergh@telenet.be

Permanentie

Bij de diaken thuis

Maandag van 17.30 u. tot 19.30 u.

Donderdag van 10.00 u. tot 12.00 u. (behalve bij begrafenis)

Plaatselijk contactpersoon en parochieblad

Jos Verwimp

Herenthoutseweg 13

0496 28 33 60

jos.verwimp@outlook.be

Doopdatum

Derde zaterdag van de maand om 15.00 u.

Reservering parochiezaal en gildenhuis

An Vermeulen-Van Den Bergh

Kleine Weg 25

014 27 78 31

0497 71 29 01

pcwiekevorst@gmail.com

De bezetting van de parochielokalen kan via onze website www.wiekevorst.com worden geraadpleegd.

 

Huisartsenwachtpost regio Heist: 0900 20 002 (Mechelsesteenweg 70, 2220 Heist-op-den-Berg).

--------